Strona główna                                Aktualności z roku   2008    2009/2010      2011      2012

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni
 
                    Archiwum 2012     2013  2014   2015  2016   2017 2018
 

AKTUALNOŚCI

2019


   aktualizacja 10.02.2019 r.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni

 W dniu 9. lutego 2019r. druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni przedstawili wyniki działalności strażackiej i kulturalnej na rzecz lokalnego społeczeństwa za rok 2018.

Zebranie rozpoczął Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni dh Waldemar Bzura, który przywitał druhny i druhów oraz zaproszonych gości. Spotkanie wg porządku protokołu zebrań poprowadził dh Feliks Kaczanowski. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni.

            W roku sprawozdawczym 2018 odnotowano 23 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 7 to pożary, 8 miejscowe zagrożenia oraz 5 wypadków, zdarzenia na wodach 2 oraz 1 alarm fałszywy. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz na płaszczyźnie szkoleniowej. 

            2018 r. jednostka OSP w Krutyni przygotowała i wystawiła sekcję do gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się na stadionie w Pieckach. Druhowie z naszej jednostki zajęli zaszczytne drugie miejsce.

            W celu doskonalenia umiejętności współdziałania z innymi jednostkami ochotnicy z Krutyni brali udział w gminnych ćwiczeniach taktyczno – bojowych przeprowadzonych przez Komendanta Gminnego dh Mariusza Adamiaka oraz ćwiczeniach powiatowych zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Mrągowie.

            W okresie sprawozdawczym przeszkolono: 

- szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP - 1 druha

- ratownictwo medyczne  kurs KPP – 13 druhów

- patent żeglarski stermotorzysty  – 4 druhów.

 Podczas spotkania wręczono wszystkim członkom oraz  gościom pamiątkowy kubek.

Członkowie Ochotniczej straży Pożarnej w Krutyni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Swoją obecnością podczas zebrania zaszczycili nas:  

  • Wójt Gminy Piecki Pani Agnieszka Kurczewska;
  • Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie  bryg. Krzysztof Grabias;
  • Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Jasinowicz;
  • Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wittbrodt;
  • Radny Rady Gminy Piecki Paweł Serowik;
  • Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pieckach dh Łukasz Bałdyga;

 

 

 
 

Szkolenie z ratownictwa lodowego

 

        27 stycznia o godzinie 13:00 druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Krutyni rozpoczęli szkolenie udzielania pomocy z zakresu ratownictwa lodowego zorganizowanym przez Sekcję Wodną działającą przy OSP w Krutyni.
W szkoleniu uczestniczyli: dh Piotr Kulas, dh Sławomir Samsel, dh Artur Sobiech, dh Jacek Radomski, dh Szymon Samsel.