Strona główna                                                        Stan wyszkolenia członków OSP
Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni
 
 
Szkolenia


12 listopada o godzinie 13:10 w Pieckach zawyły syreny alarmowe wzywające strażaków ochotników do wyjazdu na ćwiczenia. Obiektem na którym ochotnicy zdawali egzamin była hala magazynowa Zakładu Produkcji Drzewnej „WEGA” w Pieckach przy ul. Przemysłowej. Założeniem do ćwiczeń był pożar hali magazynowej oraz zapalenie się pyłów produkcyjnych. W tym dniu alarmowano ochotników z Piecek, Nawiad, Krutyni, Starych Kiełbonk i Machar.

Na teren ćwiczeń zjechało się osiem samochodów gaśniczych a w nich 45 strażaków. Bezpośrednio w działaniach gaśniczych hali zostali zaangażowani ochotnicy z Piecek Nawiad i Krutyni. To w tych jednostkach są najnowsze samochody gaśnicze z pompami o dużej wydajności. Można powiedzieć jest to główny trzon gaśniczy Gminy Piecki. Aby ćwiczenia nie były zbyt łatwe Komendant Gminny i zarazem Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie kpt. Mirosław Kozak wprowadził element utrudnienia, nastąpiło zapalenie się detonacyjne pyłów produkcyjnych zalegających na wentylatorach hali. Były osoby poszkodowane z ranami i poparzeniami. Wzywano tu już aplikacyjnie karetki pogotowia i śmigłowiec sanitarny. Wiadomości zdobyte podczas szkoleń zostały w pełni wykorzystane i ocenione przez Oficera Operacyjnego mł. kpt. Mariusza Kozakiewicza oraz Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie kpt. Mirosława Kozaka. O godzinie 14:30 zakończono ćwiczenia. W podsumowaniu wskazano na drobne niedociągnięcia i sposób ich rozwiązania. Przy gorącej grochówce strażacy dzielili się wrażeniami z przebytych ćwiczeń.

/opracował: st. asp. J. Szefer /
Ćwiczenia na nowym sprzęcie
16.10.2011 r.
 
 

Szkolenie z obsługi sprzętu hydraulicznego oraz I pomoc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.02.2008 r.
 
Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy