Strona główna       

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni

 

KRÓTKI ZARYS HISTORII

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRUTYNI

 

  Zdjęcia powiększone
 

          Pierwsze informacje o istnieniu jednostki strażackiej w Krutyni (wówczas noszącej nazwę Cruttinen)  pochodzą z 1922 roku. Jej kontynuatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna, która wznowiła działalność w 1951 roku. Strażactwo ochotnicze jest bowiem ponadczasowe i ponadnarodowe. Jest poza wszelkimi podziałami, a służy zawsze jednej sprawie – ratowaniu życia i mienia. Jednym z inicjatorów i pierwszym komendantem był druh Kazimierz Chęciński. Baza jednostki mieściła się w małym, prowizorycznie przystosowanym do potrzeb budynku. Do straży w początkach jej istnienia należało 15 ochotników. Sprzęt, którym dysponowano, był skromny - konny wóz bojowy oraz ręczna pompa wodna.

     Jednak za czas powstania jednostki przyjmuje się rok 1960, ponieważ od tego momentu datowana jest posiadana dokumentacja. Wtedy też nastąpiły duże zmiany w składzie Zarządu. Funkcję prezesa powierzono Stanisławowi Bzurze, a komendantem został Wilhelm Dembowski. Warunki lokalowe były słabe i ulegały ciągłemu pogorszeniu, do tego stopnia, iż stało się niemożliwe korzystanie z dotychczasowej bazy. Sprzęt i wyposażenie bojowe przeniesiono więc do tymczasowo zaadaptowanej stodoły. W tym czasie otrzymaliśmy od OSP w Ukcie – która sprawowała opiekę nad naszą jednostką – nową motopompę spalinową  M-400.

     Zarząd w pełni zdawał sobie sprawę z narastających trudności w utrzymaniu jednostki w gotowości bojowej. Już w roku 1960 zaczęto myśleć o likwidacji starej strażnicy i budowie większej i bardziej funkcjonalnej, w której można by garażować samochód bojowy. Z inicjatywy prezesa Stanisława Bzury, a także naczelnika Henryka Labusza i sekretarza Stefana Konachowicza oraz innych – ludzi niezwykle uczulonych na sprawy swojej wsi i jej mieszkańców – w roku 1969 rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Część uzyskano z rozbiórki starej remizy. Wiosną 1970 roku przystąpiono do budowy nowego obiektu. Inicjatywę poparli wszyscy członkowie straży, a także mieszkańcy wsi. Organizowali zbiórki pieniędzy i aktywnie uczestniczyli w pracach przy budowie. Uroczystego otwarcia remizy dokonano w dniu Święta Odrodzenia Narodowego 22 lipca 1970 roku.

     Mając zapewnione dobre warunki bazowe strażacy rozpoczęli wzmożoną działalność społeczną. Prezes Stanisław Bzura postawił sobie za cel wybudowanie przez strażaków w czynie społecznym stadionu piłkarskiego. W tym czasie bowiem zawiązała  się drużyna Ludowego Zespołu Sportowego (LZS). Jej działanie było ściśle powiązane z OSP. Na przełomie lat 1974-75 odeszli w stan spoczynku zasłużeni działacze: prezes S. Bzura i skarbnik S. Konachowicz. Ich funkcje przejęli synowie: Marian Bzura (prezes kadencji 1974-79) i Michał Konachowicz. Kontynuowali w ten sposób tradycje rodzinne. Naczelnikiem był Konstanty Łukowski. Jednostka otrzymała pierwszy w swojej historii samochód bojowy marki Żuk. Nad jego niezawodnością czuwał kierowca – mechanik druh Horst Cieślik. Lata 1974-80 przebiegały pod znakiem intensywnego szkolenia i ćwiczeń, organizowaniu czynów społecznych, mających na celu poprawę estetyki wsi oraz poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Pierwszymi zawodami w których uczestniczyliśmy, były zorganizowane w 1974 roku Rejonowe Zawody Pożarnicze w Mrągowie. Drużyna startowała w kategorii typu „S” i w ogólnej klasyfikacji zajęła III miejsce. W roku 1976 jednostka otrzymała większy wóz bojowy - Star 25.  W tym samym czasie funkcję naczelnika sprawował Walter Gaik, a w latach 1978-84 Ekhard Rudnik. W kadencji 1979-82 obowiązki prezesa powierzono Longinusowi Dulnemu. Zaś w latach 1982 do 1986 Tadeuszowi Dąbrowie. Naczelnikiem był Piotr Wróbel. W roku 1986 wybrano na prezesa Feliksa Kaczanowskiego a na naczelnika Waldemara Bzurę. Ich kadencja trwała do roku 2000. Okres ten przeznaczony był na dobre wypełnianie obowiązków statutowych, aktywne uczestnictwo w pracach doskonalących umiejętności bojowe oraz rozwoju jednostki. Dowodem tego – jak wynika z dokumentów archiwalnych – są protokóły, które świadczą, że nasza jednostka we współzawodnictwie w działalności statutowej w roku 1986 została wskazana jako najlepsza w Oddziale Gminnym w Pieckach. Na szczeblu wojewódzkim zaś,  zajęła 14-te miejsce na 49 ocenianych zarządów gminnych. Zarząd Gminny w Pieckach uzyskał wtedy 10-tą  lokatę. Wkrótce pojawiło się kolejne wyzwanie – rozbudowa remizy. Było to warunkiem otrzymania nowego, większego samochodu. W roku 1989 otrzymaliśmy samochód - Star 266. W dniu 30 kwietnia 1997 roku zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.     

     W roku 2000 obchodziliśmy uroczyście 40-lecie istnienia. Jubileusz został uświetniony wręczeniem sztandaru ufundowanego przez okoliczne społeczeństwo, jako wyraz podziękowania i wdzięczności za pełnioną misję. Uroczystość odbyła się 23 lipca na stadionie w Krutyni. Wtedy też jednostkę odznaczono Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecny był przedstawiciel prezydenta RP minister Andrzej Śmietanko.W tym samym roku F. Kaczanowski zrezygnował z funkcji prezesa, a Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wskazało druha Waldemara Bzurę do pełnienia tych obowiązków. Naczelnikiem został wybrany Piotr Kulas. Funkcje te pełnią do chwili obecnej. Prezes i naczelnik realizując swoje marzenia o zakupie samochodu do ratownictwa drogowego, zarazili pomysłem resztę ochotników. Plan ten był realny z uwagi na prężnie rozwijający się ruch turystyczny a tym samym zwiększoną wypadkowość na drogach oraz wzrost innych zagrożeń. Pociągał jednak za sobą konieczność budowy kolejnego garażu. Wczesną jesienią 2003 roku rozpoczęto budowę, by już 13 listopada delegacja w składzie: Waldemar Bzura, Piotr Kulas i Marcin Czajka uroczyście odebrała nowego Forda Transita 350M.

     W dniu 24 lipca 2010 roku na boisku w Krutyni świętowaliśmy 50-lecie istnienia. W uznaniu w dorobku jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Uroczystość została uświetniona wręczeniem sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP. Jest on wyrazem wdzięczności i podziękowaniem wszystkim ochotnikom Gminy Piecki za ich wieloletnią, bezinteresowna służbę. Jubileusz zaszczycił swoją obecnością senator RP – gen. bryg. Zbigniew Meres.

     Dzięki determinacji Zarządu i ochotników przy wsparciu finansowym budżetu Gminy, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku, Komendy Głównej i Wojewódzkiej PSP a także Fundacji Na Rzecz Ochrony Przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza  Krutyni. Został zakupiony średni wóz bojowy Mercedes – Benz  Atego 1429. W dniu 25 września 2011 roku nastąpiło uroczyste przekazanie. Samochód otrzymał imię „Stanisław”, bowiem w naszej jednostce od momentu powstania osoby noszące to imię zawsze miały duże znaczenie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością dh płk Stanisław Mikulak – emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, członek najwyższych władz Związku. Jednostka zaliczana jest do przodujących nie tylko w gminie ale również w powiecie i województwie.

Prezesi OSP w Krutyni

od założenia jednostki do daty wpisu.

Lp. Nazwisko i imię Prezesa Lata sprawowania funkcji (od-do)
1.  Stanisław Bzura 1960-1974
2.  Marian Bzura 1974-1979
3.  Longinus Dulny 1979-1982
4.  Tadeusz Dąbrowa 1982-1986
5.  Feliks Kaczanowski 1986-2000
6.  Waldemar Bzura 2000-

Naczelnicy OSP w Krutyni

od założenia jednostki do daty wpisu.

Lp. Nazwisko i imię (komendanta) Lata sprawowania funkcji (od-do)
1.    
2.  Kazimierz Chęciński  
3.  Wili Dembowski  
4.  Henryk Labusz  
5  Konstanty Łukowski 1974-76
6.  Walter Gaik 1976-78
7.  Ekhard Rudnik

z-ca  Kazimierz Niemiro

1978-84
8.  Piotr Wróbel

z-ca  Kazimierz Niemiro

1984-86
9.  Piotr Wróbel

z-ca  Waldemar Bzura

1986-88
10.  Waldemar Bzura

z-ca  Piotr Wróbel

1988-91
11.  Waldemar Bzura

z-ca  Sławomir Dawidczyk

1991-98
12.  Waldemar Bzura

z-ca  Piotr Kulas

1998-2000
13.  Piotr Kulas

z-ca  Stanisław Wieczorek

2000-2010
14.  Piotr Kulas

z-ca   Krzysztof Waśkiewicz

2010-2015
15. Piotr Kulas

z-ca Zbigniew Cesarek

2016-